Publicēts: 2019-10-18 08:01:26 CEST
Latvenergo
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Latvenergo jubilejas gadā – vērtīgākais uzņēmums arī enerģētikas pārmaiņu laikā

Savā 80. jubilejas gadā 12. reizi kopumā un 11. reizi pēc kārtas saņemot Latvijas vērtīgākā uzņēmuma balvu "Prudentia" un "Nasdaq Riga" kopīgi veidotajā "Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101", AS “Latvenergo” uzsver Baltijā notiekošās izmaiņas enerģētikas nozarē.

Rīga, 2019-10-18 08:01 CEST -- Koncerna vērtība šogad ir 1,57 miljardi EUR, un Latvenergo ir arī vienīgais Latvijas uzņēmums Baltijas vērtīgāko uzņēmumu TOP10 ar 5. vietu, apsteidzot citus enerģētikas uzņēmumus.

Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs, saņemot balvu, īpaši uzsvēra, ka tieši šonedēļ aprit 80 gadu, kopš pirmo reizi tika iedarbināta Ķeguma hidroelektrostacija, tādējādi liekot pamatu Latvenergo izveidei.

Pagājušais un šis gads koncernam ir pagājis efektivizācijas un digitalizācijas zīmē, tomēr jau iepriekšējos gados enerģētikas nozarē ir sākušās izmaiņas, uz kurām koncerns ir reaģējis un izmantojis tās savā labā. Latvenergo stratēģiskā pieeja ir nodrošinājusi to, ka koncerns pārmaiņu procesu ir izmantojis, attīstot darbību jaunos tirgos un piedāvājot pakalpojumus, kas nav bijuši tradicionālu enerģētikas uzņēmumu klāstā – tirgū ļoti veiksmīgi ieviesti saules paneļi, elektromobiļu uzlāde, elektroskrejriteņu un interneta veikala pakalpojumi. 

Āris Žīgurs: “Mēs dzīvojam laikmetā, kurā straujas pārmaiņas ir sinonīms vārdam ikdiena un dzīve mainās tik strauji, ka tam, ko tu zināji vakar, iespējams, vairs nav būtiskas nozīmes šodien. Un tādēļ lielākā vērtība ir tiem cilvēkiem, kam visa jaunā apgūšana ir kaut kas pilnīgi pašsaprotams.”

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 sarakstu kopš 2005. gada veido Prudentia un Nasdaq Riga.

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.