Avaldatud: 2019-10-17 14:36:00 CEST
Merko Ehitus
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Kontserni tütarettevõtte juhatuse esimehe volituste pikendamine ja uue juhatuse esimehe nimetamine (AS Merko Ehitus Eesti)

AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti nõukogu otsustas pikendada juhatuse esimehe Keit Paali volitusi 31. detsembrini 2019 ja nimetada alates 1. jaanuarist 2020 ettevõtte uueks juhatuse esimeheks Ivo Volkovi.

Ivo Volkovi volitused AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimehena kehtivad 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2022. AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liikmetena jätkavad Jaan Mäe, Alar Lagus ja Veljo Viitmann.

Ivo Volkov töötab praegu PKC Group Plc Euroopa ja Lõuna-Ameerika tootmistegevuste asepresidendina, lisaks on ta PKC Eesti AS-i juhatuse liige. Varasemalt on ta olnud PKC Group Plc Lõuna-Ameerika regionaalne direktor, PKC Eesti AS-i juhatuse esimees, Cargotec Estonia AS-i juhatuse esimees ning töötanud erinevatel positsioonidel Elcoteqi kontsernis.

Ivo Volkovi CV on lisatud käesolevale teatele manusena.

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418 miljonit eurot.

Manus


CV - Ivo Volkov EST.pdf