Paskelbta: 2019-10-17 09:36:27 CEST
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl elektros skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų 2020 metams nustatymo

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 m. spalio 17 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) nustatė elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2020 metams:

• skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais – 1,076 ct/kWh (pokytis 0,214 ct/kWh);

• skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais – 2,092 ct/kWh (pokytis 0,221 ct/kWh).

Šiuo metu elektros energijos skirstymo paslaugos kaina vidutinės įtampos tinklais yra 0,862 ct/kWh, žemos įtampos tinklais – 1,871 ct/kWh.

Elektros energijos skirstymo paslaugos viršutinės kainos augimą lemia Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatai, įsigaliosiantys nuo 2020 m. sausio 1 d. Juose numatyta prievolė įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas tais atvejais, kai žemės sklypuose yra įrengti Bendrovės įrenginiai reikalingi elektros energijos skirstymo veiklai vykdyti. Skirstymo paslaugos viršutinei kainai įtaką daro ir Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. patvirtintų žemės servitutų vienkartinių kompensacijų mokėjimo ir administravimo išlaidos.

Taip pat viršutinės kainos ribos didėja dėl didėjančios reguliacinės turto bazės, kurios išaugimą pastaraisiais metais reikšminga dalimi lėmė didėjančios naujų vartotojų prijungimo investicijos bei reguliuotojo taikomas investicijų į tinklo atnaujinimą finansavimo modelis, makroekonominių rodiklių pokyčiai (darbo užmokesčio augimo ir vartotojų kainų indekso), kurie yra įvertinami kasmet nustatant leistinas Bendrovės veiklos sąnaudas. 

Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas, priims sprendimą dėl elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų 2020 metams dydžio.


ESO atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, el. paštas tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 61751616