Publicēts: 2019-10-17 09:18:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Lēmumu projekti ārkārtas akcionāru sapulcei 2019.gada 01. novembrī plkst. 11:00

AS “OLAINFARM” ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES INICIATORU IESNIEGTI
LĒMUMU PROJEKTI
akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei
2019.gada 01. novembrī plkst.11.00:

1. Prasības celšana pret Akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes locekļiem.
Lēmuma projekti:

1.1.  Celt prasību pret Akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes locekļiem:______

1.2. Uzdot Akciju sabiedrības “Olainfarm” padomei  celt prasību pret 1.1. punktā minētajiem valdes locekļiem Komerclikumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

2. Prasības celšana pret Akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļiem.
Lēmumu projekti:
2.1. celt prasību pret Akciju sabiedrības “Olainfarm”  padomes locekļiem, kuri pildīja pienākumus līdz 01.04.2019:_________

2.2. Uzdot Akciju sabiedrības “Olainfarm” valdei celt prasību pret 2.1. punktā minētajiem padomes locekļiem Komerclikumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com