Paskelbta: 2019-10-17 07:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Tarpinė informacija

„Telia Lietuva“ 2019 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 dieną.

2019 m. trečiasis ketvirtis*:
- Bendros pajamos sudarė 100,2 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. trečiojo ketvirčio pajamomis – 96,4 mln. eurų, padidėjo 3,9 procento.
- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2018 m. trečiojo ketvirčio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 33,9 mln. eurų, sumažėjo 1,5 proc. ir siekė 33,4 mln. eurų. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir teigiamos TFAS 16 taikymo įtakos, sumažėjo 7,4 procento.
- Laikotarpio pelnas buvo 13,2 mln. eurų ir, palyginti su 16 mln. eurų pelnu prieš metus, sumažėjo 17,9 procento.

2019 m. devyni mėnesiai*:
- Bendros pajamos sudarė 281,3 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. devynių mėnesių pajamomis – 279,7 mln. eurų, padidėjo 0,6 procento.
- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2018 m. devynių mėnesių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 95,7 mln. eurų, padidėjo 0,8 proc. ir siekė 96,4 mln. eurų. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir teigiamos TFAS 16 taikymo įtakos, sumažėjo 5 procentais.
- Laikotarpio pelnas buvo 37,8 mln. eurų ir, palyginti su 41,2 mln. eurų pelnu prieš metus, sumažėjo 8,3 procento.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 43,7 mln. eurų ir, palyginti su 2018 m. devynių mėnesių laisvaisiais pinigų srautais – 32,3 mln. eurų, padidėjo 35,2 procento.

Vadovybės komentaras:
2019 m. trečiojo ketvirčio pajamos viršijo 100 mln. eurų ir buvo didžiausios nuo fiksuotojo ir mobiliojo verslų apjungimo po vienu „Telia“ prekės ženklu daugiau nei prieš dvejus metus. Kita vertus, netrūksta ir iššūkių kuriuos atneša senųjų sistemų paveldas, įtempta konkurencinė aplinka ir bendras rinkos augimo lėtėjimas. Dėl to turime imtis papildomų priemonių tam, kad didintume veiklos efektyvumą ir išlaikytume pelningumą.

Didelę teigiamą įtaką rezultatams darė „Telia One“ pasiūlymas, kuris apjungia fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugas. Per metus „Telia One“ vartotojų skaičius padidėjo daugiau nei du kartus ir rugsėjo pabaigoje siekė 54 tūkstančius.

Stebime didėjančią legalaus ir aukštos kokybės TV turinio paklausą. Rugsėjį, bendradarbiaudami su didžiausiu Lietuvos naujienų portalu „Delfi“, išmaniosios TV vartotojams pasiūlėme naują „Delfi TV“ kanalą. Nuo gegužės „Telia“ TV abonentai gali naudotis daugiau nei 13 tūkst. filmų ir serialų turinčia „TVPlay Premium“ videoteka. Per metus video nuomos paslaugos vartojimas padidėjo trečdaliu, o HBO turinio abonentų skaičius padidėjo daugiau nei 7 kartus.

Išskirtinis HBO ir „TVPlay Premium“ turinys kartu su „Telia One“ pasiūlymu padėjo pritraukti naujų klientų. Per paskutinius dvylika mėnesių:
- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 6,2 proc. – iki 290 tūkst.,
- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 5,7 proc. – iki 240 tūkstančių.

Nauji klientai, daugiau kokybiško TV turinio, didėjantis mobiliųjų duomenų srautas ir didelė modernių įrenginių paklausa lėmė tai, kad Bendrovės pajamos didėjo. Per 2019 m. devynis mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus:
- pajamos iš TV paslaugų padidėjo 15,7 proc.,
- pajamos iš įrangos pardavimo padidėjo 10,6 proc.,
- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 10,5 proc.,
- pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 5,7 procento.

Nuolatinės investicijos į fiksuotojo ir mobiliojo ryšio tinklus duoda vaisių: remiantis naujausiais Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) matavimais, vidutinė „Telia“ 4G tinklo sparta šiuo metu yra didžiausia Lietuvoje ir siekia 74,2 Mb/s. Bendros investicijos į tinklo modernizavimą per 2019 m. devynis mėnesius sudarė 29,2 mln. eurų.

Investicijoms į IT sistemas pagal verslo transformacijos programą skirta 8,1 mln. eurų. 2019 m. liepą baigėme privačių balso telefonijos, plačiajuosčio interneto ir TV paslaugų klientų perkėlimą į naują SAP klientų aptarnavimo sistemą. Kitas svarbus etapas siekiant gerinti klientų aptarnavimą bus mobiliojo ryšio vartotojų perkėlimas į naują integruotą sistemą.

Rugsėjį dalyvavome diskusijų festivalyje „Būtent!”: pristatėme tvarios veiklos iniciatyvas, organizavome programavimo dirbtuves bei inžinerijos zoną, kur parodėme kaip internetas ir mobiliosios technologijos keičia mūsų kasdienį gyvenimą.

PASTABA. * TFAS 16 „Nuoma“ taikymas nuo 2019 m. sausio 1 d. turėjo įtakos 2019 m. finansinėms ataskaitoms. Palyginama 2018 m. informacija nebuvo koreguota.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 dieną.
- Teiia Lietuva, AB įmonių grupės 2019 m. 9 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt


Priedai


Telia_Lietuva_2019_9_mėnesiu_rezultatu_pristatymas.pdf
Telia_Lietuva_2019_9_mėnesiu_finansines_ataskaitos.pdf