Publicēts: 2019-10-15 12:36:53 CEST
Latvenergo

Moody's pārapstiprinājusi AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes līmenī

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's šī gada 15.oktobrī ir pārapstiprinājusi AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Rīga, 2019-10-15 12:36 CEST -- Novērtējot AS "Latvenergo" kredītreitingu, Moody's ir ņēmusi vērā plānoto elektroenerģijas pārvades aktīvu nodalīšanu no AS "Latvenergo", kas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu ir jāveic līdz 2020. gada 1. jūlijam. Pārvades aktīvu nodalīšana ir plānota, veicot AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu, izņemot no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļas. Pēc AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļu nonākšanas valsts īpašumā tās ir plānots ieguldīt AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitālā.

Nosakot AS "Latvenergo" kredītreitingu, Moody’s īpaši pozitīvi novērtējusi konkurētspējīgo pozīciju Baltijas elektroenerģijas tirgū, efektīvās un videi draudzīgās hidroelektrostacijas, sadales ieņēmumu īpatsvaru, kā arī spēcīgo finanšu situāciju.

AS “Latvenergo” Finanšu direktors Guntars Baļčūns: “Starptautiskās reitinga aģentūras Moody’s noteiktais kredītreitings Baa2 līmenī apliecina Latvenergo koncerna labo finanšu situāciju un ļaus arī turpmāk piesaistīt aizņēmumus un emitēt obligācijas ar pievilcīgiem finansēšanas nosacījumiem."

AS "Latvenergo" ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ārpus finanšu sektora starptautiski atzīta kredītreitinga aģentūra ir piešķīrusi investīciju pakāpes reitingu. Kredītreitingu izmanto gan vietējās, gan starptautiskās finanšu institūcijas, lai novērtētu uzņēmuma kredītrisku, un tas ļauj uzņēmumam piesaistīt finansējumu ar izdevīgiem nosacījumiem. Kopš 2004.gada Moody's ir noteikusi AS "Latvenergo" kredītreitingu, un kopš 2015.gada tas ir noteikts Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.