Avaldatud: 2019-10-11 16:28:06 CEST
PRFoods
Börsiteade

PRF: AS PRFoods auditeerimata esialgne konsolideeritud müügikäive 3. kvartalis 2019

AS-i PRFoods 2019. aasta kolmanda kvartali (s.o 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali) auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 19,32 miljonit eurot (19,40 miljonit eurot 3. kvartal 2018).

2019.aasta 3.kvartalit iseloomustas üldine kalatoodete tooraine hindade langus, millest tulenevalt langesid nii kala- ja kalafilee kui suitsutatud toodete hinnad. Vaatamata Grupi põhitoodete ca 5%-lisele hinnalangusele, suutsime muude kalatoodete müügi osakaalu tõsta ning kogukäibe hoida eelmise aastaga pea samal tasemel. Muude kalatoodete käive suurenes 1,01 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, samal ajal kuum- ja külmsuitsutatud toodete ning kala ja kalafilee toodete käive vähenes vastavalt 0,54 miljonit eurot ja 0,48 miljonit eurot.

Grupi müügikäibe struktuuris on toimunud muutused nii toote- kui kliendigruppide lõikes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Muude kalatoodete osakaal suurenes 5,30 protsendipunkti. Kala ja kalafilee tooterühma osakaal kogukäibest vähenes 2,33 protsendipunkti ning kuum- ja külmsuitsutatud toodete osakaal 2,64 protsendipunkti.

Käive toodete lõikes, mln EUR 3. kv 2019 Osakaal, % 3. kv 2018 Osakaal, %
Kala ja kalafilee 8,07 41,78% 8,55 44,11%
Kuum- ja külmsuitsutatud tooted 8,11 42,00% 8,66 44,63%
Muud kalatooted 3,11 16,11% 2,10 10,82%
Muu käive 0,02 0,11% 0,09 0,44%
Kokku 19,32 100,00% 19,40 100,00%

HoReCa ja hulgimüügi käibe osakaalud suurenesid vastavalt 3,54 protsendipunkti ja 0,55 protsendipunkti ning jaekettide käibe osakaal kogukäibest vähenes 4,76 protsendipunkti.

Käive kliendigrupiti, mln EUR 3. kv 2019 Osakaal, % 3. kv 2018 Osakaal, %
Jaeketid 7,52 38,92% 8,47 43,68%
Hulgimüük 6,14 31,79% 6,06 31,24%
HoReCa 5,20 26,94% 4,54 23,40%
Muu käive 0,45 2,35% 0,33 1,68%
Kokku 19,32 100,00% 19,40 100,00%

Kolme suurema sihtturu käive 2019. aasta kolmandas kvartalis kokku oli 17,32 miljonit eurot ja see moodustas 89,68% kogukäibest võrrelduna 17,77 miljoni euroga 2018. aasta kolmandas kvartalis, mil kolme suurema sihtturu käive moodustas 91,64% kogukäibest. Muude riikide osakaal käibest suurenes 1,96 protsendipunkti.

Käive riigiti, mln EUR 3. kv 2019 Osakaal, % 3. kv 2018 Osakaal, %
Soome 13,08 67,72% 13,79 71,08%
Suurbritannia 2,79 14,42% 2,87 14,82%
Eesti 1,46 7,53% 1,11 5,74%
Muud riigid 1,99 10,32% 1,62 8,36%
Kokku 19,32 100,00% 19,40 100,00%

Muudest riikidest olid suurima käibega Läti (käive 3. kv 2019: 0,69 miljonit eurot), Prantsusmaa (0,29 miljonit eurot), Belgia (0,24 miljonit eurot) ja Kreeka (0,19 miljonit eurot).

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee