Avaldatud: 2019-10-10 15:56:29 CEST
Tallinna Sadam
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Sadam 2019 III kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud

2019. aasta III kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,3 miljonit tonni kaupa ja 3,6 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langes kaubamaht 22,1% eelkõige vedellasti mahu languse mõjul. Reisijate arv kasvas 3,5% ja laevakülastuste arv 7,3% 2290 külastuseni. Kumulatiivne 9 kuu kaubamaht vähenes 8,3% ja reisijate arv jäi eelmise aasta tasemele.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul ei ole vedellasti languses midagi erakorralist, kuna see on eelkõige tingitud üldisest turu nõudluse langusest tumedate naftasaaduste osas seoses järjest karmistuvate nõuetega väävlisisalduse vähendamisele laevakütustes. „Konkurents vedellasti osas on jätkuvalt väga tihe ja äri projektipõhine ning  kvartaalsed mahud seetõttu volatiilsed. Vedellasti langust aitab osaliselt kompenseerida puistlasti ligi 30%-line tugev kasv,“ põhjendas Kalm. 

Reisijate arv kasvas kolmandas kvartalis eelkõige Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinide mõjul. Kokku suurenes Eesti ja Soome vaheline reisiliiklus 96 tuh reisija võrra ehk 3,5%. Esmakordselt on  eraldi liinina välja toodud ka Muuga-Vuosaari, kus Eckerö ja Tallinki poolt juunis alanud sõidukitega reisijate teenindamine on väga hästi käivitunud ja reisijate mahud on muutunud statistikas oluliseks. Eesti ja Soome kesklinnast kaugemate sihtkohtade vahel reisijad hindavad võimalust reisida soodsamalt ja vältida samas Tallinna ja Helsingi ummikuid. Kruiisiäris saavutasime juba 9 kuuga uue rekordi – 641 tuh reisijat, mis on 3000 reisijat enam kui eelmisel aastal kokku. „Head meelt teeb, et soomlastest reisijate arv on taastunud ja kruiisireisijate huvi Eesti külastamise vastu on taaskord rekordiline,“ märkis Valdo Kalm.

Eelnevates põhinäitajate aruannetes kajastati Muuga-Vuosaari liini reisijaid liini “muud“ koosseisus, sh I kvartalis 10 tuh reisijat (2018 I kv: 8 tuh) ja II kvartalis 12 tuh reisijat (2018 II kv: 9 tuh).

2019. aasta III kvartali ja poolaasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:


 III kvartalIII kvartalmuutus9 kuud9 kuudmuutus
 20192018 20192018 
Kaubavood lastiliikide lõikes
(tuh tonni)
4 2755 489-22,1%14 28415 581-8,3%
Vedellast1 1162 596-57,0%5 1616 877-25,0%
Ro-ro kaubad1 3521 3152,8%4 0384 045-0,2%
Puistlast1 24697927,3%3 2022 76215,9%
Kaup konteinerites447455-1,9%1 3951 406-0,8%
Konteinerid TEU56 34056 1840,3%169 636165 1062,7%
Segalast111144-22,7%485490-1,0%
Mitte-mereline30699,2%41473,2%
       
Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest)3 6003 4783,5%8 2978 305-0,1%
Tallinn-Helsingi2 7792 7301,8%6 7476 756-0,1%
Tallinn-Stockholm299301-0,9%715793-9,8%
Muuga-Vuosaari569509,7%7827194,7%
Tallinn-Peterburi3132-0,4%5963-6,0%
Kruiisireisijad (traditsiooniline)4003805,2%6416242,7%
Muud352635,3%574331,6%
       
Laevakülastuste arv2 2902 1357,3%5 9615 8112,6%
Kaubalaevad453470-3,6%1 3571 2984,5%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)1 6271 46011,4%4 2684 1712,3%
Kruiisilaevad (traditsioonilised)2102052,4%336342-1,8%


Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: http://ts.ee/statistika


Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee

Manus


Q3 2019 Tallinna Sadam EST.pdf