Avaldatud: 2019-10-10 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

2019. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q3/19 Q3/18 yoy 9m/19 9m/18 yoy
Supermarketid 117,6 111,5 5,5% 346,4 327,6 5,7%
Kaubamaja 23,8 22,8 4,7% 71,6 69,3 3,2%
Autokaubandus 34,9 28,1 23,8% 96,9 90,7 6,8%
Jalatsikaubandus 2,2 2,5 -12,1% 6,3 7,2 -13,2%
Kinnisvara 1,5 1,3 8,0% 4,3 4,0 6,4%
Müügitulud kokku 179,9 166,2 8,3% 525,4 498,8 5,3%
           
Supermarketid 6,5 6,0 7,9% 12,5 12,9 -3,0%
Kaubamaja 0,7 0,3 192,2% 1,2 1,0 22,1%
Autokaubandus 1,6 1,2 35,3% 3,8 3,8 0,2%
Jalatsikaubandus -0,3 -0,2 55,2% -0,9 -0,4 125,5%
Kinnisvara 2,7 2,6 4,7% 8,1 8,0 2,2%
IFRS 16 -0,4 0,0   -1,1 0,0  
Maksueelne kasum kokku 10,9 9,9 10,4% 23,5 25,2 -6,5%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 179,9 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,3%. 9 kuu müügitulu oli 525,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 498,8 miljonit eurot, 5,3%. Grupi 2019. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 10,9 miljonit eurot, mis on 10,4% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Grupi 2019. aasta 9 kuu puhaskasum oli 17,1 miljonit eurot, mis on 9,7% eelmise aasta sama perioodi kasumist madalam, olles mõjutatud suuremast maksukulust ning IFRS 16 arvestuslikust intressikulust. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 23,5 miljonit eurot.

Rekordilise müügikasvu tegi 2019. aasta kolmandas kvartalis Grupi autosegment tänu suuremahulistele fleetmüükidele. Ehkki fleetmüügid survestasid veidi marginaali, kujunes 2019. aasta kolmas kvartal Grupi autosegmendile aasta varasemast kasumlikumaks. Rahule võib jääda ka teiste Grupi oluliste jaesegmentide - supermarketite ja Kaubamaja segmendi müügitulu ning kasumi kasvudega, mida toetasid õnnestunud müügiedenduskampaaniad, müügitulu kasv e-müügi kanalitest ning efektiivsem opereerimine kaupadega. Jätkuvalt tiheneva konkurentsiga jalatsikaubandusturul on Grupi jalatsisegmendi müügitulu langus 3. kvartalis mõnevõrra pidurdunud võrreldes eelnenud kvartaliga. Grupi tööjõukulud on 9 kuuga kasvanud 9,2%, seejuures on Grupi keskmine palk kasvanud 9,4%. Grupi tegevused protsesside automatiseerimisel on andnud võimaluse töötajate arvu 3. kvartalis veidi vähendada.

Aruandeperioodi olulise arendusena jätkuvad aktiivselt Tallinnas Kulinaaria keskusköögi tootmishoone ehitustööd. Kulinaaria uue tootmishoone valmimine on kavandatud 2020. aasta esimesse poolde. Peale uue hoone valmimist on kavandatud vana tehasehoone renoveerimine ning kogu uuenenud tootmiskompleks peaks lõplikult valmima 2020. aasta lõpuks. Tootmise laienedes on oodata uusi tooteid valmistoidu kategoorias eestlaste armastatud kaubamärgi Selveri köök alla ja uusi põnevaid kondiitritooteid Van Kook kaubamärgi alla.

Riias jätkuvad Škoda autokeskuse ja kasutatud autode müügisalongi ehitustööd. Uuendamisel on kinnisvarahalduse, kingasegmendi ja keskusköögi äritarkvarad ning endiselt on tähelepanu all e-poodide kasutajamugavuse ja tarnekiiruse parandamine. Varasemalt sel aastal tuli panustada kõigi Grupi toidukaupluste ümberehitustesse seoses seadusemuudatusega, mis piiras alkoholi väljapaneku nähtavust kauplustes. Suurema tähelepanu all on vastutustundlik ja jätkusuutlik käitumine ning selle propageerimine.

Alates 01.01.2019 rakendas Grupp rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendi-maksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes. Seisuga 30.09.2019 oli IFRS 16 kohaselt renditavat vara Grupi bilansis arvele võetud rendimaksete nüüdisväärtuses 98 809 tuhande euro ulatuses ning vastavaid arvestuslike kohustusi 99 936 tuhande euro ulatuses. IFRS 16 mõju kasumiaruandele on alljärgnev:

Tuhandetes eurodes III kvartal 2019 9 kuud 2019
Mitmesuguste tegevuskulude vähenemine 4 243 12 740
Amortisatsioonikulu suurenemine -4 109 -12 344
Ärikasumi suurenemine 134 396
Arvestuslik intressikulu rendikohustustelt -512 -1 523
Puhaskasumi vähenemine kokku -378 -1 127

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2019. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 346,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,7%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 117,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,5%. Selveritest tehti 2019. aasta 9 kuuga 30,3 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 4,7%. 2019. aasta III kvartalis olid supermarketite segmendis nii puhaskasum kui maksueelne kasum 6,5 miljonit eurot, ületades eelmist aastat 7,9% võrra. Supermarketite segmendi 9 kuu konsolideeritud maksueelne kasum oli 12,5 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,4 miljonit; puhaskasum oli 8,5 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 3,2%. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2019. aastal oli dividendide tulumaks 0,1 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.

III kvartali võrdlusbaas on madalam kahe 2018. aasta II pooles lisandunud kaupluse võrra ja kõrgem eelmise aasta erakordselt heade suveilmade ja septembris renoveerimiseks suletud 1 kaupluse võrra. Edukad tulemused on e-kaubanduse valdkonnas, kus müügitulu kasvas III kvartalis 39%. Kasumi kujunemist on mõjutanud müügitulu kasv ja efektiivsem opereerimine kaupadega. Positiivset mõju avaldavad investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ning ka töötajate töötunde. Vastukaaluks töötundide alanemisele on korrigeeritud töötajate tasusid, mis on kaasa toonud väikese efektiivsuse languse tööjõukuludes. Tulemusi mõjutavad ühekordselt ka muudatus alkoholi seaduses, mis on kaasa toonud märkimisväärse ühekordse kulutused müügisaalide ümberehituseks.

Neljandas kvartalis on kavas renoveerida Jõhvi Selver ning Pelgulinna Selver Tallinnas. Samuti laiendatakse SelveEkspressi teenus aasta lõpuks 52 Selveri kauplusesse. 2019. aasta III kvartali lõpuga on SelveEkspressi teenus saadaval 51 kaupluses ja seda on kasutanud üle 400 tuhande püsikliendi. Jätkatakse  e-kaubanduse arendamist suurendamaks võimekust kiiresti kasvava klientide hulga teenindamiseks.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2019. aasta 9 kuu müügitulu oli 71,6 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi 3,2% võrra. Kaubamajade kolmanda kvartali müügitulu oli 23,8 miljonit eurot, mis on eelmise aasta võrreldavast tulemusest parem 4,7% võrra. Kaubamaja e-pood kasvas 9 kuuga 37% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Kaubamajade 2019. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 1,2 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 22,1%. Kaubamajade kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 0,7 miljonit eurot ja see on eelmise aasta võrreldavast perioodist parem 0,5 miljoni võrra. Kaubamajade 9 kuu müügitulemust mõjutasid hästi õnnestunud kampaaniad läbi kolme kvartali. Kaubamaja kolmanda kvartali tulemust mõjutas hästi alanud sügiskampaania ja sügisese Osturalli esimene päev, mis sel aastal sattus juba septembrisse. Septembri alguses toimunud kampaania Ilu Aeg oli läbi aegade edukaim. Kaubamaja kasumit mõjutas kõrgema marginaaliga suvine allahindluskampaania võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mil liiklus kesklinnas oli häiritud.

Kaubamaja on sel aastal erilise tähelepanu alla võtnud jätkusuutlikkuse ning eelkõige pakendite kasutuse müügimajades. 2019. aasta algusest on kõik Kaubamaja kilekotid tasulised ning eesmärgiks on vahetada järk-järgult kõik pakendid taaskasutatud materjalidest toodetud pakendite vastu. Juuni lõpus lisandus taaskasutatud materjalist kilekotile ja paberist kotile veel ka 100% taaskasutatud materjalist korduvkasutatav kott. 100% taaskasutatud kott on valmistatud kasutatud plastikpudelitest.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2019. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, kasvades 2018. aasta sama perioodiga võrreldes 8,1%. 2019. aasta kolmanda kvartali kahjum ulatus 0,02 miljonit euroni, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumiga võrreldes 48,7% väiksem. 2019. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 3,3 miljonit eurot, mis oli 2018.aasta sama perioodiga võrreldes 6,5% enam. 2019. aasta esimese üheksa kuu kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumiga võrreldes 8,7% väiksem. Kolmanda kvartali tulemust mõjutasid positiivselt e-poe edukad müügid ja õnnestunud muudatused turunduskampaaniates.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2019. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 96,9 miljonit eurot. Müügitulu ületas 6,8% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 6,9%. Kolmanda kvartali 34,9 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 23,8%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 31,8%. Aasta esimesel üheksal kuul müüdi Grupi autosegmendis kokku 4 351 uut sõidukit, sellest III kvartalis 1 578 sõidukit. Segmendi 2019. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 3,8 miljonit eurot, olles 0,2% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem. 2019. aasta III kvartali maksueelne kasum oli 1,6 miljonit eurot, ületades 2018. aasta III kvartali kasumit 0,4 miljoni euro ehk 35,3%-ga.

2019. aasta müügitulu kasvu põhjuseks saab pidada KIA edukaid ja suurenenud mahuga fleetmüüke. Lisaks KIAle on hästi jätkunud ja grupi tütarettevõtete Peugeot sõidukite ning varuosade müük. Oktoobris on plaanis Riias Bikernieku kinnistul avada täiesti uus Škoda müügi- ja teeninduskeskus ning Lätis ainulaadse kasutatud autode müügisalong.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2019. aasta esimese üheksa kuuga 6,3 miljoni eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanes esimese üheksa kuu müügitulu 13,2%. Kolmandas kvartalis oli segmendi müügitulu 2,2 miljonit eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,1%. 2019. aasta esimese üheksa kuu kahjum oli 0,9 miljonit eurot. Aasta varasema võrreldava perioodi kahjum oli 0,4 miljonit eurot. Kolmanda kvartali kahjumiks kujunes 0,3 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 0,1 miljoni euro võrra nõrgem tulemus.

Kolmanda kvartali müügitulu mõjutas tihe konkurents jalatsiturul ja agressiivsed kampaaniad hooajakauba allahindluseks seoses planeeritavate muudatustega sortimendivalikus järgnevatel hooaegadel. Seoses uutele pindadele kolimisega toimusid lühiajalised ärikatkestused Tartu Kaubamaja ja Võru Kagukeskuse SHU-s. Võru Kagukeskuse SHU kauplus sai septembri lõpus värskendatud visuaalse identiteedi ja uuenenud sortimendiloogika, mis õnnestumise korral saab edaspidi ka teiste SHU kaupluste standardiks.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2019. aasta 9 kuu grupiväline müügitulu oli 4,3 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 6,4%. Segmendi III kvartali grupiväline müügitulu oli 1,5 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 8,0% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Kinnisvarade segmendi 2019. aasta 9 kuu maksueelseks kasumiks kujunes 8,1 miljonit eurot. Kasum kasvas möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 2,2%. Segmendi 2019. aasta III kvartali maksueelne kasum oli 2,7 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta sama perioodi tulemust 4,7%.

Segmendi müügikasvu veab jätkuvalt Läti kinnisvaraettevõte, kus grupivälisele osapoolele anti aasta alguses üürile äripind Ogre hoones. Stabiilset kasvu näitasid ka teised segmendi ettevõtted – keskuste üüripinnad on jätkuvalt üürilepingutega kaetud ja vaatamata tihedale konkurentsile on igapäevane turundustegevus aidanud kaubanduskeskuste külastatavust säilitada. Segmendi kasumit kasvatas Kolde Selveri valmimine möödunud aasta lõpus, grupivälise müügitulu kasv ning kulude vähendamine Läti kinnisvaraettevõttes. Aasta lõpus valmib plaanipäraselt Riias Škoda autokeskus ja kasutatud autode müügisalong.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

  30.09.2019 31.12.2018
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 24 003 37 235
Nõuded ja ettemaksed 14 887 16 093
Varud 74 380 78 212
Käibevara kokku 113 270 131 540
Põhivara    
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 113 113
Sidusettevõtjad 1 802 1 738
Kinnisvarainvesteeringud 59 930 59 866
Materiaalne põhivara 313 966 212 687
Immateriaalne põhivara 4 799 5 133
Põhivara kokku 380 610 279 537
VARAD KOKKU 493 880 411 077
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused 27 006 26 002
Võlad ja ettemaksed 77 590 90 775
Lühiajalised kohustused kokku 104 596 116 777
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 175 142 68 313
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 370 370
Pikaajalised kohustused kokku 175 512 68 683
KOHUSTUSED KOKKU 280 108 185 460
Omakapital    
Aktsiakapital 16 292 16 292
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 94 019 95 587
Konverteerimiserinevused -149 -149
Jaotamata kasum 101 007 111 284
OMAKAPITAL KOKKU 213 772 225 617
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 493 880 411 077

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

  III kvartal 2019 III kvartal 2018 9 kuud 2019 9 kuud 2018
Müügitulu 179 933 166 219 525 359 498 829
Muud äritulud 285 128 682 1 193
         
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused -134 054 -123 620 -393 788 -374 352
Mitmesugused tegevuskulud -9 657 -13 263 -30 482 -40 844
Tööjõukulud -17 120 -15 932 -52 665 -48 249
Põhivara kulum ja väärtuse langus -7 728 -3 372 -23 058 -10 199
Muud ärikulud -71 -186 -482 -829
Ärikasum 11 588 9 974 25 566 25 549
Finantstulud 1 1 1 1
Finantskulud -749 -216 -2 215 -573
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt 60 111 174 187
Kasum enne tulumaksustamist 10 900 9 870 23 526 25 164
Tulumaks 0 -1 -6 453 -6 250
Aruandeperioodi puhaskasum 10 900 9 869 17 073 18 914
Muu koondkasum
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 0 0 0 0
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 10 900 9 869 17 073 18 914

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus


Börs_Kaubamaja_3Q2019_est.pdf