Paskelbta: 2019-10-10 12:26:33 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. spalio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-10-10 12:26 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. spalio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,0969 0 54,1323 247944,8319
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,8438 30,3088 52,9002 203460,3431
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,6453 4,9408 33,5485 736140,5922
INVL Baltijos fondas 37,2602 1,212017 41,872292 113150,315781

       

 

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com