Publicēts: 2019-10-09 16:13:21 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par valsts vērtspapīru sākotnējo izvietošanu

Rīga, Latvija, 2019-10-09 16:13 CEST -- Biržā Nasdaq Riga 2019. gada 16. oktobrī notiks Latvijas valsts ilgtermiņa obligāciju papildu emisijas izvietošana konkurējošajā daudzcenu izsolē un nekonkurējošajā (fiksētas likmes) izsolē.

Peļņas likme nekonkurējošajai izsolei, ko noteiks Valsts kase, tiks publicēta biržas Nasdaq Riga mājaslapā pēc konkurējošās daudzcenu izsoles.

 

Latvijas valsts ilgtermiņa obligāciju laidiena izsoļu raksturlielumi:

ISIN Īsais nosaukums Nominālvērtība
(EUR)
Dzēšanas datums Fiksētā ienākuma izmaksas
datumi
Konkurējošā izsole
Pieteikumu iesniegšanas datums un laiks
Konkurējošā izsole
Izsoles apjoms (EUR)
Nekonkurējošā izsole
Pieteikumu iesniegšanas datums un laiks
Nekonkurējošā izsole
Izsoles apjoms (EUR)
Norēķinu datums
LV00005 70174 LVGA000025A 1 000 31.01.2025. 31.01.2020. 31.01.2021. 31.01.2022. 31.01.2023. 31.01.2024.
31.01.2025.
16.10.2019.
10:00-12:00
24 000 000 16.10.2019.
14:00-15:00
Nav noteikts 18.10.2019.

 

Valsts kases organizētās Latvijas valsts vērtspapīru izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga, norēķinus veic Nasdaq CSD. Uz 2019. gada 3. ceturkšņa beigām Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā bija 1,17 miljardi EUR.

 

   

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS un AB Nasdaq Vilnius.