Publicēts: 2019-10-09 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces lēmumi

Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2019. gada 9. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi.

Esmeralda Balode-Buraka
Tel. + (371) 67 374 369
E-pasts: investor.relations@lg.lv

Pielikums


2019.10.09_Lemumi_LV.pdf