Paskelbta: 2019-10-09 11:52:18 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. spalio 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-10-09 11:52 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. spalio 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,1319 0,623 0 247998,9642
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,6095 68,0156 33,2907 203482,9345
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,6587 59,6478 0 736169,1999
INVL Baltijos fondas 37,2993 28,173451 32,904463 113190,976056

 

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com