Paskelbta: 2019-10-09 06:30:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ derasi dėl Terminalo operatoriaus paslaugų sutarties SGD terminalui BrazilijojeAkcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN) šiuo metu derasi su UTE GNA I Geração de Energia SA (toliau – GNA) dėl Terminalo operatoriaus paslaugų teikimo sutarties (toliau – Sutartis) GNA SGD terminalui, esančiam Acu uoste (Rio de Žaneiro valstijoje), viename iš pagrindinių Brazilijos uostų kompleksų, siūlančiame logistikos sprendimus Brazilijos naftos ir dujų rinkai.

Remiantis šia Sutartimi KN įsipareigotų įsteigti įmonę Brazilijoje (toliau – Brazilijos SPV), kuri ir teiktų šias paslaugas. Dėl šios priežasties, KN gali reikėti suteikti garantiją ar garantijas GNA (ar jos teisių perėmėjo) naudai užtikrinant Brazilijos SPV įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymui Sutarties galiojimo laikotarpiui (išduodant garantiją ar garantijas visam Sutarties laikotarpiui arba išduodant atskiras garantijas atitinkamai trumpesniems laikotarpiams). Nustatyta, kad KN garantija ar garantijos gali būti suteikiamos tiek tiesiogiai KN garantuojant GNA (ar jos teisių perėmėjui) už Brazilijos SPV prievoles, tiek ir netiesiogiai – KN garantuojant (tai pat deponuojant pinigines lėšas ar kitu būdu užtikrinant) Brazilijos SPV prievolių vykdymą tretiesiems asmenims, išleidžiantiems garantijas ar suteikiantiems kitas prievolių užtikrinimo priemones, užtikrinančias Brazilijos SPV prievolių pagal Sutartį GNA (ar jos teisių perėmėjo) naudai įvykdymą. Nustatyta, kad tokių KN teikiamų garantijų (tiek tiesioginių, tiek netiesioginių) bendra maksimali suma negali viršyti 100 % metinių Brazilijos SPV pajamų, gaunamų pagal Sutartį, kurias sudaro: (i) fiksuotas atlygis (keičiamas priklausomai nuo metinės infliacijos), (ii) kintamas atlygis (priklausantis nuo terminalo veiklos apimčių ir keičiamas priklausomai nuo metinės infliacijos), (iii) patiriamų sąnaudų atlyginimas (priklausantis nuo faktiškai patiriamų tam tikro pobūdžio sąnaudų, kurias GNA (ar jos teisių perėmėjas) kompensuoja pagal Sutarties nuostatas) ir kurių bendra vienerių metų suma, vadovaujantis prognozėmis, per pirmus Sutartyje numatytus terminalo komercinės eksploatacijos metus neturėtų viršyti 5 900 000 EUR (neatsižvelgiant į galimus valiutų kursų svyravimus).

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594