Paskelbta: 2019-10-08 12:51:52 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. spalio 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-10-08 12:51 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. spalio 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,1858 0 0 247998,3412
INVL Rusijos TOP20 subfondas 36,1003 5,5623 169,0365 203448,2096
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,6555 2501,8792 0 736109,5521
INVL Baltijos fondas 37,2665 15,563576 337,189607 113195,707068

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com