Paskelbta: 2019-10-07 16:02:00 CEST
AB "Linas Agro Group"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Papildoma AB „Linas Agro Group“ informacija visuotiniam akcininkų susirinkimui

AB „Linas Agro Group“ papildo pranešimą dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – VAS), kuris šaukiamas 2019 m. spalio 25 d., ir prideda 2018-2019 finansinių metų metinės informacijos dokumentus, papildančius VAS darbotvarkę.

PRIDEDAMA:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

2. AB „Linas Agro Group” 2018–2019 finansinių metų konsoliduotasis metinis pranešimas bei valdymo kodekso laikymasis.

3. AB „Linas Agro Group” 2018–2019 finansinių metų konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos.

4. AB „Linas Agro Group” 2018–2019 finansinių metų Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaita.

 

Finansų direktorius Tomas Tumėnas
 Tel. (8~45) 507 393

Atstovė ryšiams su investuotojais Viltė Lukoševičienė
Tel. (8~45) 507 346

 


LNA-2018-2019-atsakingu-asmenu-patvirtinimas.pdf
LNA-2018-2019-audito-komiteto-veiklos-ataskaita.pdf
LNA-2018-2019-ifrs-lt.pdf
LNA-2018-2019-konsoliduotasis-metinis-pranesimas-bendroviu-v.pdf