Avaldatud: 2019-10-07 16:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Täiendava vaatlusmärke lisamine AS Baltika aktsiatele

Tallinn, Eesti, 2019-10-07 16:00 CEST --

Nasdaq Tallinn täiendas 07. oktoobril 2019 AS’i Baltika aktsiatele (BLT1T, ISIN kood: EE3100145616) lisatud vaatlusmärke aluseid.

Alates 07.10.2019 on  vaatlusmärge lisatud vastavalt Börsi reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.5. sätestatud alustel.

JV punkti 3.5.4.5. kohaselt on vaatlusmärke lisamise üheks asjaoluks emitendi väärtpaberite noteerimise lõpetamise taotluse esitamine või lõpetamise menetluse võimalik alustamine järgneva kuue (6) kuu jooksul.

Lähtudes, et AS Baltika aktsiate ülevõtmispakkumise prospektis teatas KJK FUND SICAV-SIF (likvideerimisel) (Ülevõtja), et Ülevõtja võib otsustada algatada Baltika aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimise lõpetamise, on börsi hinnangul emitendi väärtpaberite noteerimise lõpetamine järgneva kuue kuu jooksul võimalik.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.