Publicēts: 2019-10-02 20:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par AS “Latvijas Gāze” adreses maiņu

AS “Latvijas Gāze” informē, ka sakarā ar plānotu pārcelšanos uz citām biroja telpām no 2019. gada 2. oktobra uzņēmuma juridiskā un faktiskā adrese ir Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001. Elektroniskā pasta adrese vispārīgos jautājumos: lietvediba@lg.lv.

Vēršam uzmanību, ka AS “Latvijas Gāze” Klientu apkalpošanas centra atrašanās vieta nemainās. Tā adrese ir Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009. Elektroniskā pasta adrese saziņai klientu apkalpošanas un dabasgāzes norēķinu jautājumos: info@lg.lv.
 
Pārējie uzņēmuma rekvizīti un kontaktinformācija nemainās.


Papildus informācija: Anastasija Petere
Tel.: + (371) 29 451 586
E-pasts: anastasija.petere@lg.lv