Publicēts: 2019-10-02 07:47:41 CEST
Baltic Dairy Board
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Baltic Dairy Board ir pagarināts tiesiskā aizsardzības pasākuma plāna izstrādes un saskaņošanas termiņš

2019.gada 1.oktobrī Zemgales rajona tiesa pieņēma lēmumu pagarināt Baltic Dairy Board termiņu līdz 2019.gada 6.novembrim tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšanai un saskaņošanai ar kreditoriem. Nosakot, ka tiesiskās aizsardzības pasākumu plāns iesniedzams apstiprināšanai tiesā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pagarinātā saskaņošanas termiņa beigām.

         Papildu informācija:
         Kaspars Kazāks
         valdes loceklis
         Tālrunis +371 26010072
         e-pasts: kaspars@bdb.lv