Paskelbta: 2019-09-30 18:00:00 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Pusmečio informacija

AB Pieno žvaigždės tarpinė finansinė atskaitomybė už 2019 m. 6 mėn.

Pridėtame faile tarpinė finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas už 2019 m. šešis mėn.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
+370 52461419

Priedas


2019_2k_PZ_ataskaita_nasdaq_LT.pdf