Paskelbta: 2019-09-30 17:55:53 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ preliminarūs 2019 m. 8 mėnesių finansiniai duomenys

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2019 metų 8 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ finansiniai duomenys:

 Rugpjūtis
 2019 m.2018 m.Pokytis, %
Pajamos126,4 mln. Eur102,6 mln. Eur23,2 proc.
Koreguota EBITDA*20,6 mln. Eur11,0 mln. Eur87,3 proc.
    
 Sausis­–rugpjūtis
 2019 m.2018 m.Pokytis, %
Pajamos1 025,9 mln. Eur814,8 mln. Eur25,9 proc.
Koreguota EBITDA*174,3 mln. Eur153,6 mln. Eur13,5 proc.

„Ignitis grupės“ pajamos 2019 m. sausio-rugpjūčio mėn. siekė 1 025,9 mln. eurų ir buvo 25,9 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (814,8 mln. eurų). Reikšmingiausia Bendrovės pajamų augimo priežastis –  išaugusios „Ignitis“ dukterinės įmonės Lenkijoje „Geton Energy“ didmeninės prekybos apyvartos biržoje.  

Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis 2019 m. sausio-rugpjūčio mėn. siekė 174,3 mln. eurų – 13,5 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (153,6 mln. eurų). Rodiklio augimą lemia geresnis elektros bei dujų skirstymo veiklos rezultatas dėl didesnių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą bei išaugęs Grupės vėjo jėgainių portfelis.

*Bendrovės preliminarus 2019 m. bei faktinis 2018 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: +370 643 14925, aine.riffel@ignitis.lt