Paskelbta: 2019-09-30 11:56:24 CEST
MAXIMA GRUPE, UAB
Pusmečio informacija

„Maxima Grupė“ 2019 m. pirmąjį pusmetį investavo į plėtrą ir žemesnes kainas: pajamos augo, o pelningumas mažėjo

 „Maxima Grupės“ pajamos per 2019 m. pirmąjį pusmetį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo beveik 24% ir pasiekė 1,9 mlrd. eurų, o jų augimą didžiąja dalimi lėmė plėtra Lenkijoje. Tačiau grupės pelningumo sumažėjimui įtaką padarė prastesni rezultatai Lietuvoje ir Estijoje“ – teigia „Maxima Grupės“ finansų vadovas Vitalij Rakovski.

„Maxima Grupės“ konsoliduotos pajamos augo 23,9% ir pasiekė 1,9 mlrd. eurų: sparti plėtra Lenkijoje bei mažmeninės prekybos tinklo „Stokrotka“ įsigijimas šioje šalyje nulėmė 19% augimą, o likusių 5% augimui įtaką padarė pajamų augimas Baltijos šalyse ir Bulgarijoje. „Maxima Grupės“ konsoliduotas palyginamas tų pačių parduotuvių pajamų augimas (angl. LFL) buvo 3,8%.

Pajamos iš mažmeninės prekybos Baltijos šalyse augo 4,6%. Labiausiai prie to prisidėjo sparti plėtra Latvijoje, kurioje pajamų augimas pasiekė 8,2%, ir „Maxima“ tapo šalies rinkos lydere, užimančia virš 25% mažmeninės rinkos dalies.  

Pajamos iš mažmeninės prekybos Lenkijos rinkoje pasiekė 424 mln. eurų. Augimą lėmė mažmeninės prekybos tinklo „Stokrotka“ Lenkijoje įsigijimas 2018 m. balandžio mėn. Lyginant pirmąjį 2019 m. pusmetį su tuo pačiu pilnu laikotarpiu pernai, „Stokrotka“ pajamų augimas sudarė 12,8%.

2019 m. pirmasis pusmetis Pajamų pokytis LFL pajamų pokytis
Maxima Grupė, konsoliduota 23,9% 3,8%
Maxima Baltijos šalys, iš viso 4,6% 3,5%
Maxima LT 3,9% 4,3%
Maxima LV 8,2% 4,9%
Maxima EE 1,3% -0,7%
Stokrotka 14,7% 3,7%
T-Market 15,2% 5,1%
Pajamų pokytis įvertintas eliminavus Grupės tarpusavio sandorius

LFL: tų pačių parduotuvių augimas, vertinant vietine valiuta (nevertinant naujų bei rekonstruojamų parduotuvių įtakos)
„Stokrotka“ pajamų pokytis įvertintas lyginant pirmąjį 2019 m. pusmetį su tuo pačiu pilnu laikotarpiu pernai (pro-forma)  
   

Per 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusius 6 mėn. „Maxima grupės“ konsoliduota EBITDA (išeliminavus TFAS 16 įtaką), palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumažėjo 1,7 mln. eurų, arba 1,7%.

Sumažėjimą lėmė prastesni rezultatai Lietuvoje ir Estijoje. Sumažėjusius rezultatus Lietuvoje sąlygojo didesnės nuolaidos pramoninėms prekėms ir lietuviškai produkcijai (kampanija „Lietuva, ačiū!“), kurių bendra įtaka siekė apie 5 mln. eurų. Estijoje EBITDA sumažėjimui įtaką padarė sulėtėjęs apyvartos augimas bei kritęs pelningumas. Dalį neigiamo rezultato kompensavo „Maxima“ Latvijoje EBIDTA augimas iš plėtros ir geresnio pelningumo.

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad 2019 m. sausio 1 d. „Maxima Grupė“ pritaikė naujai įsigaliojusį 16-ąjį Tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) Nuoma, kuris pakeitė išsinuomoto turto apskaitą finansinėse ataskaitose. Pritaikiusi naująjį standartą, „Maxima Grupė“ balanse pripažino turtą ir įsipareigojimus, susijusius su ateities mokėjimais pagal veiklos nuomos sutartis. Pagal naująjį standartą veiklos nuomos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje nebėra pripažįstamos. Vietoje šių mokėjimų skaičiuojamas balanse pripažinto turto, susijusio su teise naudotis išsinuomotu turtu, nusidėvėjimas, bei pripažįstamos nuomos įsipareigojimo palūkanų sąnaudos.

Šis nuomojamo turto apskaitos principų pasikeitimas sąlygojo, kad „Maxima Grupės“ EBITDA per šių metų pirmųjų 6 mėnesių laikotarpį, lyginant su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 48 mln. eurų, o grynasis pelnas sumažėjo 5 mln. eurų. 2019 m. birželio 30 d. „Maxima Grupės“ konsoliduotame balanse pripažintas naudojimo teise valdomas turtas sudarė 673 mln. eurų, o nuomos įsipareigojimai – 683 mln. eurų.

 

Kontaktinis asmuo: Monika Stonkutė, tel.: +370 608 12742, e-paštas: monika.stonkute@maximagrupe.eu

Priedas


Maxima Grupes 2019 I pusmecio finansine ataskaita.pdf