Paskelbta: 2019-09-26 17:00:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

PRANEŠIMAS APIE UAB „BALTIJOS MINERALINIŲ VANDENŲ KOMPANIJA“ PRADĖTĄ PERTVARKYMO PROCESĄ


AB „Žemaitijos pienas“ sandorio pagrindu (žr. pranešimą Nasdaq pranešimų sistemoje)[1] tapęs vieninteliu UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ akcininku, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.90 str. 4 d. ir Akcinių bendrovių 29 str. 1 d. ir 6 d. nuostatomis priėmė sprendimą dėl UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ pertvarkymo, nuspręsta pakeisti  tik teisinį statusą - iš uždarosios akcinės bendrovės į akcinę bendrovę. Po pertvarkymo bendrovė  tapusi akcine bendrove veiktų ir vykdytų tą pačią komercinę veiklą su tapačiomis teisėmis ir pareigomis bei atsakomybėmis.

Teisininkas         
G. Keliauskas
+ 370 444 22208
g.keliauskas@zpienas.lt
[1] https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=903850&messageId=1138384