Avaldatud: 2019-09-26 16:00:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Börsiteade

Teade võlakirjade lunastamisest

AS Pro Kapital Grupp teatab, et on lunastamas 30 „AS Pro Kapital Grupp võlakiri 09.2019“ võlakirja ISIN EE3300110576 väljalaskehinnas kokku 300 000 eurot ning esitanud Eesti Väärtpaberite Keskregistrile taotluse võlakirjade kustutamiseks registrist.

Võlakirjad kandsid intressi 5% kalendriaastas. Iga võlakirja väljalaskehind oli 10 000 eurot ning võlakirjade lunastuspäev oli 24.09.2019.


Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee