Paskelbta: 2019-09-24 16:00:00 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Pieno žvaigždės“ 2019 metų šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per 2019 m. pirmus šešis mėnesius buvo 84,1 mln. EUR arba 2,7% mažesnės nei prieš metus (2018 m. šešių mėnesių pardavimų pajamos siekė 86,5 mln. EUR).
EBITDA per 2019 m. šešis mėn. buvo 4,4 mln. EUR arba 18,6% mažesnė lyginant su 5,4 mln. EUR EBITDA prieš metus.
Per 2019 m. pirmus šešis mėnesius bendrovė uždirbo 1,0 mln. EUR grynojo pelno arba 27% mažiau nei per 2018 m. šešis mėnesius, kai buvo uždirbta 1,4 mln. EUR grynojo pelno.

2019 m. trečiame ketvirtyje įmonė pertvarkė gautų iš bankų kreditų portfelį padidindama ilgalaikių (investicinių) kreditų dalį ir sumažindama trumpalaikių kreditų dalį. Nauja kreditų portfelio struktūra leis įmonei stabiliai vykdyti investicijų programą per ateinančius keletą metų.

Įmonės vadovybė teigiamai vertina pasiektus pusmečio rezultatus, nes nepaisant eksporto rinkų vangumo ir pastoviai augančių darbo užmokesčio sąnaudų, įmonė pelningai baigė šių metų pirmąjį pusmetį.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
+370 52461419