Paskelbta: 2019-09-24 15:51:43 CEST
AB "Snaigė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Juridinių asmenų registre įregistruota pakeisti AB „Snaigė” įstatai

2019 m. rugsėjo 24 d. Juridinių asmenų registre įregistruota AB “Snaigė” (toliau – Bendrovė) pakeisti įstatai. Įstatai pakeisti įgyvendinant 2019 m. rugpjūčio 14 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo.

Bendrovės įstatinis kapitalas po pakeitimų yra EUR 10 301 822,70 (dešimt milijonų trys šimtai vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt du eurai ir 70 euro centų), Bendrovės vienos akcijos nominali vertė EUR 0,26. Bendrovės akcijų skaičius nesikeitė ir yra 39622395 vnt.

Šis bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas neįtakoja nei Bendrovės veiklos, nei mokumo, o yra tik techninė Bendrovės nuosavo kapitalo struktūros korekcija, siekiant atitikti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas. Dėl šios korekcijos, nei Bendrovės nuosavo kapitalo, nei Bendrovės turto dydis nesikeičia.

Pridedama: 2019 m. rugsėjo 24 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti AB „Snaigė“ įstatai

Generalinis direktorius Mindaugas Sologubas

Priedas


2019-09-24_JAR_iregistruoti_istatai.pdf