Paskelbta: 2019-09-20 13:10:04 CEST
AB "Linas"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Linas“ Valdybos narių atsistatydinimo bei naujų skyrimo

AB „Linas“ informuoja:

Valdybos narės Lilija Povilonienė bei Regina Vaiginienė atsistatydina iš Valdybos narių pareigų nuo 2019 m. rugsėjo 20 d.

Stebėtojų taryba 2019 m. rugsėjo 20 d. AB „Linas“ valdybos nariais išrinko Vilitą Skersienę bei Renatą Railienę.

Finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100