Publicēts: 2019-09-19 14:00:00 CEST
Olainfarm
Iekšējā informācija

Par Korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu

Ņemot vērā Latvijā spēkā esošajos tiesību aktos (tajā skaitā Finanšu instrumentu tirgus likumā) kapitālsabiedrībām izvirzītas prasības, kā arī Eiropas Savienības un OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) ieteikumus kapitālsabiedrības korporatīvajai vadībai, akciju sabiedrība “Nasdaq Riga”, turpmāk tekstā – “Birža”, ir izstrādājusi Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus to ieviešanai (turpmāk tekstā – “Ieteikumi”).

Akciju sabiedrība “Olainfarm” tiecas pilnībā piemērot Ieteikumos minētos labas korporatīvās pārvaldības principus savā darbībā un šim nolūkam veic visas no akciju sabiedrības “Olainfarm” atkarīgās darbības.    

Ievērojot minēto, akciju sabiedrība “Olainfarm” aicina visus savus akcionārus iepazīties ar Ieteikumu noteikumiem Biržas tīmekļa vietnē https://nasdaqbaltic.com/lv/pakalpojumi/birzas-noteikumi/nasdaq-riga/ un izmantot savas tiesības un pildīt pienākumus godprātīgi.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com