Paskelbta: 2019-09-18 15:50:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

DĖL UAB „BALTIJOS MINERALINIŲ VANDENŲ KOMPANIJA“ AKCIJŲ PAKETO ĮSIGIJIMO


2019 m. rugsėjo 18 d. AB „Žemaitijos pienas“ pirkimo – pardavimo sandorio pagrindu įsigijo 100 proc.  UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, įmonės kodas 141763534, buv. adresas Mažeikių g. 4, Telšiai paprastųjų vardinių akcijų (70 000 vnt.), kurių kiekvienos nominali vertė 30 Eur., įstatinis kapitalas 2 100 000 Eur. Akcijos priklausė Algirdui Pažemeckui ir Danutei Pažemeckienei bendrosios  jungtinės nuosavybės teise, šie akcininkai valdo daugumą AB „Žemaitijos pienas“  akcijų (balsų).


Akcijos įvertintos nepriklausomo vertintojo UAB „Verslavita“ ir nustatyta, jog vienos 30 Eur. nominalios vertės paprastos vardinės akcijos rinkos vertė yra 27,30 Eur, visų 70 000 vnt. akcijų vertė yra 1 912 000,00 Eur. AB „Žemaitijos pienas“ 100 proc. akcijų paketą, t.y. 70 000 vnt. akcijų įsigijo  už 1 912 000,00 Eur., galutinis atsiskaitymo terminas iki 2019 m. gruodžio 31 d. (sandorio užbaigimo data).


Pažymėtina, jog tiek AB „Žemaitijos pienas“ audito komitetas (žr.[1], skelbta per  Nasdaq informacinę sistemą), tiek stebėtojų taryba įvertino sandorį ir padarė išvadas, jog sandoris atitinka rinkos sąlygas ir yra sąžiningas bendrovės akcininkų atžvilgiu bei neprieštaravo sandorio sudarymui.


Teisininkas
Gintaras Keliauskas

+ 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt[1] https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=903729&messageId=1138225