Paskelbta: 2019-09-18 15:05:00 CEST
AB Šiaulių bankas
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimai apie akcijų paketo netekimą

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo pranešimus apie balsavimo teisių paketo netekimą.

Papildomą informaciją teikia Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas Pranas Gedgaudas, tel. (841) 595 653.

Priedai


V_Sinius_lit.pdf
A_Butkus_lit.pdf
D_Soriene_lit.pdf
M_Cesnavicius_lit.pdf
I_Baranauskiene_lit.pdf
V_Urboniene_lit.pdf
A_Salda_lit.pdf
G_Kateiva_lit.pdf
J_Bartkus_lit.pdf
D_Savickas_lit.pdf