Paskelbta: 2019-09-17 17:00:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

AUDITO KOMITETO NUOMONĖ DĖL SANDORIO SU SUSIJUSIA ŠALIMI

AB „Žemaitijos pienas“  gavo audito komiteto nuomonę dėl sandorio sudarymo tarp susijusių šalių, nuomonės pateikimo pagrindas LR Akcinių bendrovių įstatymo 372 str.

Audito komiteto vertinimo ir nuomonės pateikimo dalykas –  AB „Žemaitijos pienas“ galimybė įsigyti UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, įmonės kodas 141763534, buveinės adresas Mažeikių g. 4, Telšiai, Lietuva, 100 proc. paprastųjų vardinių akcijų, visas akcijų  paketas priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise Algirdui Pažemeckui ir Danutei Pažemeckienei. A. Pažemeckas ir D. Pažemeckienė  valdo didžiąją dalį AB „Žemaitijos pienas“ kapitalo ir balsų.

2019 m. birželio 07 d. per Vilniaus vertybinių popierių biržos informacinę sistemą buvo paskelbta, jog AB „Žemaitijos pienas“ valdyba priėmė sprendimą „Dėl ketinimo įsigyti UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ 100 proc. akcijų paketą“[1].

Bendrovės audito komitetas, išnagrinėjęs akcijų pirkimo – pardavimo sandorio sudarymo galimybes, jo sąlygų atitiktį teisės aktų reikalavimams, padarė išvadą, jog  sandoris būtų sudarytas rinkos sąlygomis, todėl  neprieštarauta, jog AB „Žemaitijos pienas“ įsigytų akcijų paketą.

Akcininko rašytiniu ar elektroninių ryšių priemonėmis perduotu prašymu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos bendrovė šios nuomonės kopiją gali perduoti akcininkui pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Akcininkas taip pat gali susipažinti su gauta nuomone akcinės bendrovės buveinėje Sedos 35, Telšiai, bendrovės darbo valandomis. Audito komiteto nuomonė gali būti pateikiama, jei prašymas gautas per  7 dienų terminą nuo šios nuomonės gavimo momento (šio pranešimo paskelbimo).

Teisininkas
Gintaras Keliauskas
+ 370 444 22208
[1] https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=893279&messageId=1124592