Avaldatud: 2019-09-17 14:46:36 CEST
Admiral Markets
Börsiteade

Admiral Markets AS 2019. majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Admiral Markets AS annab teada, et ettevõtte üldkoosolek kavatseb kinnitada äriühingu 2019. majandusaasta audiitoriks juba viimasel kolmel aastal ettevõtet auditeerinud audiitorettevõtte Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876). Audiitorile makstakse tasu vastavalt sõlmitavale lepingule. 

Lisainfo:
Kaia Gil
Admiral Markets AS kommunikatsioonijuht
kaia.gil@admiralmarkets.com
+372 53 413 764