Avaldatud: 2019-09-17 13:40:00 CEST
Mainor Ülemiste
Börsiteade

Mainor Ülemiste AS 2019.majandusaasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud vahearuanne

Mainor Ülemiste AS konsolideeritud käive moodustas seisuga 30.06.2019 5321 tuhat eurot (30.06.2018: 4260 tuhat eurot) ja puhaskasum 3447 tuhat eurot (30.06.2018: 2825 tuhat eurot). Ettevõtte omakapital 1. poolsaasta lõpu seisuga oli 101 086 tuhat eurot.

Kokku investeeriti 6 kuu eest hoonete ehitusse ja seadmete parendamisse 7001 tuhat eurot.

Mainor Ülemiste AS kinnisvarainvesteeringute väärtus oli 1. poolaasta lõpu seisuga 129 631 tuhat eurot.

Mainor Ülemiste AS 2019.majandusaasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav Nasdaq Baltic veebilehel.

  

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tel: +372 504 1010

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8/1
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


2019.aasta 6 kuu Mainor Ülemiste AS vahearuanne.pdf