Publicēts: 2019-09-13 14:30:35 CEST
Latvijas balzams
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

CORRECTION: A/S Latvijas balzams nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati

Vadības ziņojums latviešu valodā ir papildināts ar tehniski iztrūkstošo informāciju, bet tas neietekmēiepriekš publicētos finanšu rezultātus. 

Sabiedrības neauditētais neto apgrozījums 2019. gada pirmajā pusgadā sasniedza 33,9 miljonus eiro, kas ir par 4,8% vairāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā, galvenokārt dēļ pasūtījumu un pārdošanas apjomu pieauguma no galvenajiem klientiem un tirgiem. Pārskata perioda neauditētā neto peļņa ir 3,23 miljoni eiro, kas ir par 11% lielāka nekā 2018. gada pirmajos sešos mēnešos, pārdošanas apjomu pieauguma rezultātā. Pārskata periodā Sabiedrība nodokļos valsts budžetā iemaksājusi 37,7 miljonus eiro, tajā skaitā akcīzes nodokli 30,1 miljonu eiro apmērā.


LB 2Q 2019 LV final.pdf