Paskelbta: 2019-09-13 12:05:08 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. rugsėjo 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-09-13 12:05 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. rugsėjo 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,5183 0 52,2668 249242,9705
INVL Rusijos TOP20 subfondas 37,1255 1,5143 20,7492 204739,9327
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,5196 0 0 738804,1021
INVL Baltijos fondas 37,2413 640,599818 64,80092 115008,279224

 

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com