Paskelbta: 2019-09-12 15:30:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

AB “Salomon Securities & Co” nutrauktas sertifikuoto patarėjo statusas First North rinkoje

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą nutraukti sutartį su sertifikuotu patarėju AB „Salomon Securities & Co” 2019 m. rugsėjo 12 d. vadovaujantis Alternatyviosios vertybinių popierių rinkos First North Lietuvoje taisyklėmis.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459
www.nasdaqbaltic.com

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.