Publicēts: 2019-09-12 15:30:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par Salomon Securities & Co AB First North Sertificētā konsultanta statusa anulēšanu

Nasdaq Riga valde, pamatojoties uz Nasdaq Riga First North Alternatīvā tirgus noteikumiem, nolēma ar š.g. 12. septembri pārtraukt līgumu ar First North Sertificēto konsultantu Salomon Securities & Co AB. 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com
 

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.