Publicēts: 2019-09-11 13:18:35 CEST
Frigate
Starpperiodu finanšu informācija

Frigate AS nerevidēts starpperioda finanšu pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem

Rīga, 2019-09-11 13:18 CEST -- Frigate AS publicē nerevidēto starpperioda finanšu pārskatu par 2019. gada 6 mēnešiem. Starpperioda finanšu pārskats kopā ar vadības ziņojumu ir pieejams pielikumā (latviešu valodā).

2019. gadā Sabiedrība plāno turpināt aktīvo saimniecisko darbību un sadarbību ar partneriem un klientiem, noslēgt jaunus sadarbības līgumus ar potenciāliem klientiem. Īstenojot šos plānus, Sabiedrība ir paredzējusi pārskata gadā palielināt apgrozījumu.

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: bush@frigate.eu
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: olga@auditadvice.lv
         Telefons: +371 67333228


Frigate_Starpperioda_FP_2019_6_mēn.pdf