Paskelbta: 2019-09-06 20:30:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energija“, UAB naujos redakcijos įstatų įregistravimo

UAB „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Kaip skelbta anksčiau, atsižvelgiant į planus keisti prekės ženklus, 2019 m. rugpjūčio 5 d. Bendrovės akcininko teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija priėmė sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, juose pakeičiant juridinį pavadinimą iš „Lietuvos energija“, UAB į UAB „Ignitis grupė“.

Bendrovė informuoja, kad rugsėjo 6 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti ir įsigaliojo naujos redakcijos Bendrovės įstatai. Nuo šios dienos Bendrovės pavadinimas yra UAB “Ignitis grupė”.

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt