Paskelbta: 2019-09-06 15:20:00 CEST
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 7 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.


2019 metų 7 mėnesių preliminarūs „Lietuvos energijos“ finansiniai duomenys:

  Liepa
  2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Pajamos 132,6 mln. Eur 83,7 mln. Eur 58,4 proc.
Koreguota EBITDA* 18,1 mln. Eur 19,1 mln. Eur -5,2 proc.
       
  Sausis - liepa
  2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Pajamos 899,9 mln. Eur 712,2 mln. Eur 26,4 proc.
Koreguota EBITDA* 153,8 mln. Eur 142,6 mln. Eur 7,9 proc.

„Lietuvos energijos“ pajamos 2019 m. sausio – liepos mėn. siekė 899,9 mln. eurų ir buvo 26,4 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (712,2 mln. eurų). Reikšmingiausia Grupės pajamų augimo priežastis –  išaugusios „Lietuvos energijos tiekimo“ dukterinės įmonės Lenkijoje „Geton Energy“ didmeninės prekybos apyvartos biržoje.  

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis per 2019 m. sausio - liepos mėn. siekė 153,8 mln. eurų – 7,9 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (142,6 mln. eurų). Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda dėl investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą auganti reguliuojamo turto vertė. Taip pat rodiklio augimui įtakos turėjo praėjusių metų pabaigoje išaugęs Grupės vėjo jėgainių portfelis.

*Bendrovės preliminarus 2019 m. bei faktinis 2018 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, ryšių su visuomene vadovas, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt