Paskelbta: 2019-09-06 08:00:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2019 metų rugpjūčio mėn. preliminarūs veiklos ir pajamų rezultatai


2019 m. rugpjūčio mėn. KN (AB „Klaipėdos nafta“, toliau – bendrovė) Klaipėdos bei Subačiaus naftos terminaluose perkrovė 450 tūkst. tonų naftos produktų, atitinkamai per 2019 m. sausio - rugpjūčio mėn. į bendrovės talpyklas perkrauta 3.951 tūkst. tonų naftos produktų.   

2019 m. rugpjūčio mėn. bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos buvo 3,0 mln. eurų, atitinkamai 2019 m. aštuonių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos buvo 21,5 mln. eurų.  

2019 m. rugpjūčio mėn. KN suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalai išdujino ir perkrovė 1.523 tūkst. MWh gamtinių dujų, o per 2019 m. pirmuosius aštuonis mėn. iš viso išdujinta ir perkrauta 10.198 tūkst. MWh dujų arba 69,9 proc. arba 4.197 tūkst. MWh daugiau, lyginant su 2018 m. aštuoniais mėn. (6.001 tūkst. MWh).  

Preliminarios SGD terminalų 2019 m. rugpjūčio mėn. pardavimo pajamos yra 5,8 mln. eurų  (2018 m. rugpjūčio mėn. pajamos siekė 5,2 mln. Eurų). SGD terminalo pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus) ir kintama dalis už išdujintą dujų kiekį bei SGD perkrovos pajamos. SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT (iki rugpjūčio 1 d. VKEKK)), remiantis nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuojant jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2019 m. aštuonių mėn. SGD terminalų preliminarios pajamos siekia 47,3 mln. eurų, tai yra 9,7 proc. didesnės nei 2018 m. atitinkamu periodu (43,1 mln. eurų).  

Iš viso bendrovės preliminarios 2019 m. sausio - rugpjūčio mėn. pardavimo pajamos yra 68,8 mln. eurų arba 0,7 proc. didesnės nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu (68,3 mln. eurų).


KN vadovybės komentaras:

Rugpjūčio mėnesį naftos terminalų krovos rezultatams įtakos turėjo vieno pagrindinių klientų gamykloje Baltarusijoje vykdyti planiniai remonto darbai. Tačiau nepaisant kiek mažesnių, lyginant su laikotarpiu prieš metus, naftos produktų krovos apimčių, besikeičiantis mūsų veiklos modelis, platesnis paslaugų spektras ir didesnis veiklos efektyvumas lėmė ketvirtadaliu didesnes, palyginti su praėjusių metų rugpjūčio mėn., krovos pajamas. Svarbiausias tikslas antrąjį pusmetį išlieka efektyviai įdarbinti turimą infrastruktūrą, aktyviai konkuruojant su kitais terminalais dėl krovos apimčių ir teikiamų paslaugų klientams.  

Savo ruožtu Klaipėdos SGD terminalas išlaiko šiemetines aukštas veiklos apimtis – SGD terminalo pajėgumų paklausą toliau augino palanki situacija tarptautinėse dujų rinkose. Žemų SGD kainų periodu verslo galimybę įžvelgė naujas terminalo naudotojas – bendrovė „Eesti Energia“, su kuria rugpjūtį pasirašyta sutartis. Augantis Klaipėdos SGD terminalo naudotojų skaičius demonstruoja verslo pasitikėjimą KN kuriama vertės grandine, įneša daugiau konkurencijos ir leidžia tiekti dujas už konkurencingesnę kainą. 
  

Naftos produktų krova ir SGD dujinimas ir perkrova:

  Rugpjūtis Sausis – rugpjūtis
2019 m. 2018 m. Pokytis, % 2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Naftos produktų krova, tūkst. t 450 487 -7,6% 3.951 4.596 -14,0%
SGD išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh 1.523 644 136,5% 10.198 6.001 69,9%

Naftos produktų krova bei SGD dujinimas ir perkrova 2019 m.:

  Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis
Naftos produktų krova, tūkst. t 626 454 461 433 446 506 575 450
SGD išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh 471 173 96 1.475 1.774 2.430 2.256 1.523

Bendrovės preliminarios pajamos, mln. EUR:

  Rugpjūtis Sausis – rugpjūtis
2019 m. 2018 m. Pokytis, % 2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Naftos terminalų veikla 3,0 2,4 25,0% 21,5 25,2 -14,7%
SGD terminalų veikla 5,8 5,2 11,5% 47,3 43,1 9,7%
Viso: 8,8 7,6 15,8% 68,8 68,3 0,7%

  
  Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594