Publicēts: 2019-09-06 07:45:00 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Latvijas Gāze" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2019. gada 9. oktobrī Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 9.30. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 9.00.

Pielikumā:

  • 2019. gada 9. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti;
  • Padomes locekļa kandidāta, kurš nedarbojas pašreizējā Padomes sastāvā, CV.

Papildus informācija:
Esmeralda Balode-Buraka
Tel.: + (371) 67 374 369

Pielikumi


CV_Sergey_Kuznets_LV.pdf
2019.10.09_Lemumu_projekti_LV.pdf