Avaldatud: 2019-09-05 20:14:11 CEST
Nordic Fibreboard
Korporatiivne sündmus

Skano Furniture Factory OÜ (mööbli tootmine ja hulgimüük) võõrandamine

Skano Furniture Factory OÜ (mööbli tootmine ja hulgimüük) võõrandamine

 

Skano Group AS nõukogu otsuse alusel müüs Skano Group AS täna oma 100% osaluse mööbli tütarettevõttes  Skano Furniture Factory OÜ, mis on mööbli tootmisele ja hulgimüügile suunatud ettevõte. Skano Furniture Factory OÜ ostjaks on Wood Export OÜ, ettevõte mis on pikki aastaid olnud Skano Furniture Factory OÜ hankija. Tehingu hinnaks on 100 000 eurot, millega omandab ostja 100% Skano Furniture Factory OÜ osakapitalist.  Arvestades Skano Furniture Factory OÜ kohustuste kohandamist suhtes müügihinnaga, siis rahalist ülekannet ei tehta. Skano Nõukogu liikmete ning Skano Juhatuse liikmete ning ostja vahel seosed puuduvad.

Peale Skano Furniture Factory OÜ müüki koosneb Skano Group AS järgmistest tütarettevõtetest: Skano Fibreboard OÜ (puitkiudplaadi tootmine ja müük), Skano Property OÜ (mis omab ja haldab kinnistut aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu) ning Skano Furniture OÜ (eestis tegutsev jaekaubanduskett, mis omab kolme kauplust). Skano Fibreboard OÜ omakorda omab 100% ulatused Soome tütarettevõtet Suomen Tuulileijona OY (puitkiudplaadi turundamisega tegelev ettevõte Soomes), Skano Furniture OÜ omakorda omab 100% ulatuses Läti tütarettevõtet SIA Skano ning Leedu tütarettevõtet UAB Skano LT. Vastavalt reedel 30. augustil avaldatud börsiteatelike, lõpetatakse Läti ja Leedu poolt opereeritavate kaupluste tegevus 2019 Septembri lõpus.

Mööbli tootmise üksuse müügi järgselt sõltuvad Skano igapäevased finantstulemused Skano kiudplaadi äri , Eestis tegutseva mööbli jaeäri  ning Suur-Jõe 48, Pärnu aadressil asuva üürikinnisvara tulemuslikkusest.

Skano Furniture Factory OÜ on viimase kolme majandusaasta jooksul jõudnud majandustegevusega järgmiste puhaskahjumi tulemusteni: 677 tuhat eurot aastal 2016, 284 tuhat eurot aastal 2017 ja 532 tuhat eurot aastal 2018.

Müügikäive on viimase kolme majandusaasta jooksul olnud järgnev: 4,2 miljonit eurot aastal 2016, 3,6 miljonit eurot aastal 2017 ja 3,0 miljonit eurot aastal 2018.   

Skano Furniture Factory OÜ Auditeeritud majandusaasta aruande finantsnäitajad (tuhat EUR)201620172018
Müügitulu kolmandatelt osapooltelt  3 228   2 678   2 270
Grupisisene müügitulu1 007   900   736
Ärikasum/-kahjum(658)(254)(206)
Amortisatsioon/ kulum  210   197   172
Puhaskasum/kahjum(677)(284)(532)
Varad kokku  4 201   3 950   2 319
Põhivarad kokku  1 170   996   832
Kohustised kokku  2 321   2 354   979
Põhivara soetus  7   18   10
Intressikulu  76   80   34

Skano Furniture Factory OÜ kandis käesoleva nädala alguses senise laenukohustuse ja arvelduskrediidi kohustuse üle Skano Group AS nimele. Ühtlasi andis Skano Furniture Factory OÜ Skano Group AS-ile üle kõik endiste töötajate hüvistega seotud kohustused. Peale tehingut kantakse muud Skano Furniture Factory OÜ kohustused üle ostjale, välja arvatud need mis on korrigeeritud tehingu summa osas (viidatud kui osakapitali üleandmisega seotud osa).

Skano Furniture Factory OÜ äritegevuses ei ole käesoleva majandusaasta jooksul olnud märkimisväärseid muutusi. Ühtlasi ei ole Skano Furniture Factory OÜ seotud juriidilistes vaidlustes.

Skano Furniture Factory OÜ osaluse müük ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga ja Skano Group AS nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

  
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge:

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Skano Group AS
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@skano.com