Paskelbta: 2019-09-05 18:54:33 CEST
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

„Lietuvos energijos“ grupės 2019 m. I pusmečio rezultatai: koreguota EBIDTA augo 9,8 proc., grupės pajamos užsienyje išaugo keturis kartus iki 175,7 mln. Eur

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Vienos didžiausių Baltijos šalyse energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ pajamos užsienyje, palyginus su 2018 metų pirmuoju pusmečiu, išaugo net keturis kartus ir siekė 175,7 mln. Eur. (2018 m. I pusm. – 43,0 mln. Eur.).

Įmonės koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (koreguota EBITDA) lyginant su 2018 metų pirmuoju pusmečiu, augo 9,8 proc. ir siekė 135,7 mln. eurų. Rodiklį didino augusios investicijos į elektros ir dujų tinklų atnaujinimą, išaugęs vėjo jėgainių portfelis.

„Toliau plečiame savo elektros gamybos pajėgumus iš vėjo, planuojame investicijas į tinklo patikimumo ir saugumo didinimą, išmanių sprendimų diegimą, taip pat investuojame į išmaniuosius energetikos sprendimus pritaikančius startuolius. Visa tai – sėkmingai įgyvendinamos grupės strategijos LE 2030 rezultatas, jau kuriantis aiškią vertę“, – teigia „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

Pasak jo, antrąjį šių metų pusmetį vyksianti skirtingų „Lietuvos energijos“ ir Grupės įmonių turimų prekės ženklų konsolidacija po vienu tarptautiniu prekės ženklu, prisidės prie dar spartesnės jos transformacijos į šiuolaikišką, „žalią“ energetikos įmonę, kuri bus pasirengusi veikti ne monopolinėmis sąlygomis, o konkuruoti su kitomis bendrovėmis.

Grynasis pelnas mažėjo iki 37,5 mln. eurų (2018 m. pirmąjį pusmetį siekė 60 mln. eurų). Pagrindinė to priežastis – atvirų finansinių išvestinių priemonių rinkos vertės pokyčiai. 2019 m. pirmojo pusmečio pabaigoje, užfiksavus tarpinius rinkos vertės pasikeitimus, jis buvo neigiamas, bet gali keistis ateityje, kol sandoriai bus uždaryti.

Koreguota nuosavo kapitalo grąža (12 mėn.) siekė 5,7 proc.

 „Lietuvos energijos“ grupės 2019 metų I pusmečio pagrindiniai rodikliai:

  • Grupės pajamos didėjo 22,1 proc. iki 767,3 mln. EUR (2018 m. I pusm. siekė 628,5 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos augo 15,3 proc. ir siekė 70,9 mln. EUR (2018 m. I pusm. – 61,5 mln. EUR).
  • Grupės koreguota EBITDA didėjo 9,8 proc. iki 135,7 mln. EUR (2018 m. I pusm. – 123,6 mln. EUR);
  • Koreguota nuosavo kapitalo grąža (ROE) siekė 5,7 proc. (2018 m. I pusm. – 8,7 proc.);
  • Grupės  grynasis pelnas buvo 37,5 mln. EUR, t. y. 37,5 proc. mažesnis (2018 m. I pusm. – 60,0 mln. EUR);
  • Investicijos didėjo 42,1 proc. iki 212,5 mln. EUR (2018 m. I pusm. – 149,5 mln. EUR). Daugiausia investicijų buvo skirta Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektų vystymui, elektros skirstomojo tinklo plėtrai bei vėjų parkų projektams.

* Grupės EBITDA rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2)  eliminuojant netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Grupės pranešimuose.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt

Priedai


LE tarpinis pranesimas 2019 I pusm..pdf
LE atsakingu asmenu patvirtinimas 2019 I pusm..pdf
LE sutrumpinta tarpine finansine informacija 2019 I pusm..pdf