Paskelbta: 2019-09-04 16:00:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Pusmečio informacija

AB “Žemaitijos pienas“ grupės konsoliduotas 2019 m. pusmečio pranešimas ir finansinė ataskaita


Pateikiamas AB “Žemaitijos pienas“ valdybos ir atsakingų asmenų patvirtintas 2019 m. konsoliduotas pusmečio pranešimas ir neaudituota finansinė ataskaita.

Teisininkas         
G. Keliauskas
+ 370 444 22208
g.keliauskas@zpienas.lt

Priedai


ŽP - 2019 m 6 mėn. pusm. praneš. ir finans. atask. 20190903 LT..pdf
Patvirtinimas 2019 m. pusmet. LT..pdf