Paskelbta: 2019-09-03 16:32:14 CEST
AUGA group, AB
Pusmečio informacija

CORRECTION: Pranešimas apie „AUGA group“, AB tarpinę informaciją už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.

 AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius) pateikia patikslintą 2019 m. rugpjūčio 30 d. pranešimo priedą „2. AUGA group AB finansinė informacija už 6 mėn. laikotarpį pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.“. Patikslintas vieno Bendrovės akcininko akcijų skaičius atskleistas tarpinio pranešimo 3.2. dalyje. Korekcija atlikta lietuviškame ir angliškame pranešimuose.

Pranešimo tekstas ir likę pranešimo priedai nekeičiami.

Pridedama:

  1. AUGA group AB finansinė informacija už 6 mėn. laikotarpį pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.Finansų direktorius
Martynas Repečka
+370 5 233 5340

Priedas


2. AUGA group AB finansinė informacija už 6 mėn. laikotarpį pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.pdf