Avaldatud: 2019-09-03 15:05:00 CEST
Tallink Grupp
Börsiteade

AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali vähendamise registreerimine ja väljamaksed

2. septembril 2019 kanti äriregistrisse AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali vähendamine vastavalt 23. mail 2019 toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsustele.

Aktsiakapitali vähendati aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,07 euro võrra aktsia kohta, mille tulemusena vähenes ühe aktsia arvestuslik väärtus 0,54 eurolt 0,47 euroni, kusjuures aktsiate kogu arv jäi endiseks (so. 669 882 040 aktsiat) ning aktsiate arvestuslik väärtus vähenes võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Tulenevalt eelnevast vähenes aktsiaseltsi aktsiakapital 361 736 301,60 eurolt 46 891 742,80 euro võrra ja uueks aktsiakapitaliks on 314 844 558,80 eurot.

Aktsiakapitali vähendamine summas 46 891 742,80 eurot (0,07 eurot aktsia kohta) makstakse aktsionäridele välja alates 3. detsembrist 2019 kuni 5. detsembrini 2019.

Aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 20. juunil 2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.


Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee