Paskelbta: 2019-09-02 15:00:00 CEST
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

Patikslinimas: AB Linas Agro Group veiklos ir finansiniai rezultatai už dvylika 2018–2019 finansinių metų mėnesių

Pakoreguotos Pastabų nuorodos konsoliduotame balanse, konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinyje (lietuvių k.).

Pagrindiniai rodikliai

Konsoliduotos pajamos siekė 746 mln. Eur ir augo 18 %. Parduota 2,53 mln. tonų produkcijos, arba beveik 15 % daugiau.

Bendrasis pelnas siekė 31 mln. Eur ir buvo 33 %  mažesnis, nei ankstesniais metais. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 5,1 mln. Eur ir sumažėjo 75 %.

Veiklos nuostolis siekė 5,0 mln. Eur, palyginus su 9,6 mln. Eur veiklos pelnu, uždirbtu ankstesniais metais. Nuostolis prieš mokesčius siekė 8,1 mln. Eur (palyginti su 7,5 mln. Eur pelnu ankstesniais metais). Nuostolis, tenkantis Grupei, siekė 6,8 mln. Eur (ankstesniais metais gautas 9,0 mln. Eur grynasis pelnas).

Atskirų veiklų rodikliai

Pajamos iš prekybos grūdais, aliejinėmis sėklomis, aliejais bei žaliavomis pašarams išaugo augo 29 proc. iki 513 mln. Eur, tačiau ankstesnių metų 3,9 mln. Eur veiklos pelną pakeitė 8,7 mln. Eur veiklos nuostolis.

Prekių ir paslaugos žemdirbiams pajamos  sumažėjo 7,5 proc. iki 149 mln. Eur, o veiklos pelnas krito 56 proc.  iki 2,5 mln. Eur.

Grupės žemės ūkio bendrovių pajamos sumažėjo beveik 5 proc. iki 29 mln. Eur, o veiklos pelnas iš esmės nepakito ir siekė 3,2 mln. Eur, palyginus su 3,1 mln. Eur pelnu ankstesniais metais.

Paukštininkystės veiklos pajamos išaugo beveik 12 proc. iki 77 mln. Eur, o veiklos pelnas krito 68 proc. nuo 3,9 mln. Eur iki 1,2 mln. Eur.

Komentuoja AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius Tomas Tumėnas:

Sumažėjęs grūdinių, ankštinių ir aliejinių kultūrų derlius Baltijos šalyse turėjo įtaką visoms Grupės veikloms: aštrino konkurenciją grūdų supirkimo veikloje bei mažino prekybines maržas, neigiamai veikė prekybą prekėmis žemdirbiams, o ypač žemės ūkio technika ir įranga,  augino paukštienos gamybos savikainą ir ketvirtadaliu sumažino žemės ūkio bendrovių derlių. Dėl sumažėjusio grūdų kiekio konkurencija grūdų supirkime išaugo taip, kad dalis prekybos sandorių vyko su neigiamomis maržomis. Prekybą prekėmis žemdirbiams  sunkino pablogėjusi finansinė žemdirbių situacija. Paukštienos gamybos savikaina išaugo dėl pabrangusių žaliavų. Tačiau Grupės įmonės tęsė visas pradėtas investicijas. Siekiant pagerinti klientų aptarnavimą, buvo vykdomi ir kiti vidaus procesų efektyvinimo darbai. Buvo uždarytos arba prie kitų prijungtos kai kurios įmonės bei padaliniai, tai leido sumažinti veiklos kaštus 2,7 mln. Eur.

Pridedama:

AB „Linas Agro Group“ Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.


Finansų direktorius Tomas Tumėnas
 Tel. (8~45) 507 393
         
Atstovė ryšiams su investuotojais Viltė Lukoševičienė
 Tel. (8~45) 507 346

Priedai


LNA_12_men_2018-2019_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_12_men_2018-2019_Konsoliduotasis_tarpinis_pranesimas.pdf
LNA_2018-2019_IFRS_12 men_LT.pdf