Publicēts: 2019-09-02 08:56:08 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Izmaiņas AS ”VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” uzraudzības statusam

Nasdaq Riga valde š.g. 2. septembrī nolēma veikt izmaiņas AS ”VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” (VSS1R, ISIN kods: LV0000100485) piemērotajā uzraudzības status.

AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2019. gada 30. augustā ir iesniegusi tās finanšu informāciju par pirmajiem trim 2019. gada mēnešiem, tādējādi ir beiguši pastāvēt apstākļi pamatojoties uz kuriem, Sabiedrībai 2019. gada 3. jūnijā tika piemērots uzraudzības status.

2019. gada 2. maijā piemērotais un 2019. gada 18. jūnijā papildinātais uzraudzības statuss vēl joprojām paliek spēkā.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.