Publicēts: 2019-09-02 08:21:26 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža pievieno papildus nosacījumu piemērotajam uzraudzības statusam AS “Rīgas kuģu būvētava”

Nasdaq Riga valde š. g. 2. septembrī nolēma, ka uzraudzības statuss AS “Rīgas kuģu būvētava” (RKB1R, ISIN LV0000100378) nekavējoties tiek piemērots arī ņemot vērā to, ka AS “Rīgas kuģu būvētava” līdz 2019. gada 2. septembrim nav iesniegusi Nasdaq Riga tās starpperiodu pārskatu par pirmajiem sešiem 2019. gada mēnešiem.

Papildu uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 5. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja Emitents neievēro Biržas Noteikumos noteiktās regulāri sniedzamās informācijas iesniegšanas termiņus un kārtību.

2018. gada 28. maijā piemērotais, 2019. gada 2. maijā un 2019. gada 3. jūnijā papildinātais uzraudzības status vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.